Το περισσότερο νερό σήμερα καταναλώνεται στη γεωργία. Το ποσοστό κατανάλωσης φτάνει το 69%. Οι ανάγκες των φυτών σε νερό είναι μεγάλες όλη την περίοδο της ανάπτυξής τους και γι αυτό πρέπει να καλύπτονται από την υγρασία του εδάφους. Όταν όμως η υγρασία του εδάφους δε φτάνει τότε η συμπλήρωση του νερού πρέπει να γίνεται με το πότισμα (άρδευση).

Είναι βέβαια γνωστό σε όλους ότι η γεωργία και οι σύγχρονοι τρόποι καλλιέργειας είναι μια πολύ σοβαρή πηγή μόλυνσης των νερών, εξαιτίας της αλόγιστης και ολοένα αυξανόμενης χρήσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.
Μια καλλιέργεια για να αναπτυχθεί κανονικά χρειάζεται μια ποσότητα νερού. Το νερό αυτό μπορεί να προέλθει από  τη βροχή την υγρασία του εδάφους  το υπόγειο νερό

ΒΡΟΧΗ
Ένα μέρος από το νερό της βροχής χάνεται. Αυτό που μένει λέγεται ωφέλιμη βροχή και χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες των καλλιεργειών. Όταν η βροχή έχει μεγάλο ύψος και ένταση τότε λίγο νερό μένει για τις καλλιέργειες. Το περισσότερο χάνεται. Αντίθετα όταν οι βροχές είναι συχνές και μικρού ύψους τότε το περισσότερο νερό μένει στα χωράφια.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
Για τις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται και μεγάλες ποσότητες υπόγειων νερών. Το νερό αυτό το παίρνουν οι γεωργοί με τις γεωτρήσεις. Επειδή όμως χρειάζονται στη γεωργία όλο και περισσότερο νερό οι γεωτρήσεις έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο βάθος ή έχουν στερέψει.

ΠΟΤΙΣΜΑ (ΑΡΔΕΥΣΗ)
Όταν το νερό των πηγών ή των βροχών δε φτάνει τότε ποτίζουμε τα χωράφια. Υπάρχουν τρεις τρόποι ποτίσματος (άρδευσης)
Επιφανειακή άρδευση
Άρδευση με σταγόνες
Άρδευση με τεχνητή βροχή

 water - back page      water - home page      water - back page
 Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr