ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ )

Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ έχει απασχολήσει τον τεχνικό κόσμο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση των μικτών δικτύων σωληνώσεων. Γιά να υπάρξει υλεκτρόλυση εΙναι απαραίτητο να υπάρχουν δύο διαφορετικά μέταλλα (συνήθως χαλκός-σίδηρος) σε επαφή ή συνδεδεμένα μεταξύ τους με αγώγιμο υλικό και να διαβρέχονται από έναν ηλεκτρολύτη (ακόμα και το νερό του δικτύου με τα εν διαλύσει άλατά του ή το επιφανειακό στρώμα υγρασίας που διαποτίζει την σκόνη που αφήνει η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρολύτες).
Προσοχή: H ηλεκτρόλυση μπορεί να λάβει μέρος ακόμα και μεταξύ όμοιων μετάλλων. Για παράδειγμα όταν σε μία παλιά εγκατάσταση αλλαχθεί μέρος της τότε το καινούργιο μέταλλο τείνει να διαβρωθεί. Αυτό φαίνετε άλλωστε και από τον παρακάτω πίνακα (Ηλεκτροχημικού Δυναμικού Μετάλλων) όπου φαίνετε η σειρά με την οποία διαβρώνονται τα μέταλλα μεταξύ τους.

Όλα τα μέταλλα οξειδώνονται.
Το σίδερο όταν σκουριάζει δημιουργεί ένα οξείδιο που έχει πολλαπλάσιο όγκο από τον αρχικό σίδερο. Λόγω της αύξησης του όγκου η σκουριά ξεφλουδίζει και η οξείδωση προχωρά σε βάθος.
Ο χαλκός οξειδώνεται επιφανειακά αλλά το οξείδιό του μένει προσκολλημένο πάνω στο μέταλλο. Ταυτόχρονα είναι ένα οξείδιο που δεν διαλύεται σε ουδέτερο νερό. Διαλύεται όμως σε όξινο περιβάλλον και μάλιστα με ορισμένα οξέα δημιουργεί δηλητηριώδεις ενώσεις. Χάλκινα σκεύη που χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα και έρχονται σε επαφή με λίπη και άλλα οργανικά οξέα και μάλιστα σε υψηλές θερμοκρασίες επικασσιτερώνονται (γανώνονται). Τι γίνεται τώρα στο πόσιμο νερό; 'Ενα καλό πόσιμο νερό δεν προσβάλλει τα οξείδια του χαλκού. Είναι όμως όλα τα πόσιμα νερά καλά;

Γενικά τα μέταλλα που παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στην οξείδωση, όπως ο ψευδάργυρος, το αλουμίνιο η ο χαλκός, οφείλουν τη μεγάλη αυτή αντοχή τους στο γεγονός ότι σχηματίζουν ένα επιφανειακό στρώμα οξειδίου που προστατεύει το υπόλοιπο υλικό. Ήδη το οξείδιο του ψευδαργύρου διαλύεται σε νερό θερμοκρασίας άνω των 65°C και γι' αυτό ποτέ δεν βάζουμε γαλβανισμένους σωλήνες σε δίκτυα ατμού η κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π. Ορισμένες όμως ουσίες διαλύουν και το προστατευτικό στρώμα του χαλκού. Η ΤΟΤΕΕ λέει (ΤΟΤΕΕ 2411/86 άρθρο 4.7 .2.1.): «Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται (οι χαλκοσωλήνες) σε εγκαταστάσεις για χαλκοδιαλύοντα νερά, οπότε η περιεκτικότητα του χαλκού στο νερό, μπορεί να γίνει βλαπτική για την υγεία». Ποια όμως είναι τα χαλκοδιαλύοντα νερά; Πού υπάρχουν δίκτυα με τέτοια νερά; Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία έτοιμα. Ματαίως ζητά η ΟΒΥΕ και άλλοι μια χαρτογράφηση των υδάτων. Πόσο ασφαλείς είμαστε χρησιμοποιώντας χαλκό στην ύδρευση;

Το κεντρικό συμβούλιο υγείας λέει ότι για λόγους ασφαλείας αν στο σπίτι μας έχουμε σωληνώσεις χάλκινες και δεν έχουμε ανοίξει μια βρύση για πάνω από 6 ώρες (προσοχή όχι ένα μήνα η 6 μέρες, 6 ώρες μόνον), πρέπει να αφήσουμε να τρέξει αρκετό νερό πριν γεμίσουμε το ποτήρι μας να το πιούμε.

Πώς θα προστατεύσουμε τώρα τις μεταλλικές σωληνώσεις μας αλλά και τις μεταλλικές συσκευές μας (boilers κ.λπ.) από την ηλεκτρόλυση?
Η ΤΟΤΕΕ 2411 στο κεφ. 13 ζητά κατ' αρχήν ει δυνατόν να χρησιμοποιούμε σε όλο το δίκτυο, (υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού μας) το ίδιο υλικό. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει (και σχεδόν πάντα δεν είναι) συνιστά τις ακόλουθες λύσεις «που όμως καμία δεν παρέχει πλήρη ασφάλεια για την αποφυγή των διαβρωτικών φαινομένων» όπως τονίζει.:
1. Τnν διακοπή της αγώγιμης σύνδεσης δύο διαφορετικών μεταλλικών
υλικών με την παρεμβολή μονωτικού (ηλεκτρικά) υλικού.
2. Την τοποθέτηση ανοδίου Mg που θα θυσιαστεί προστατεύοντας το
πιο ηλεκτραρνητικό μέταλλο, μέθοδο που προϋποθέτει τον τακτικό έλεγχο
και αντικατάσταση του ανοδίου.
3. Την καθοδική προστασία της εγκατάστασης, μέθοδο που με ειδική συσκευή διοχετεύουμε ασφαλές για τον άνθρωπο συνεχές ρεύμα (χαμηλής τάσης) στο νερό.
Τέλος ας σημειωθεί ότι υπάρχουν και μεταλλοβόρα μικρόβια. Είναι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται σε υγρά εδάφη ορισμένης χημικής σύνθεσης και έχουμε αποχωρήματα εξόχως διαβρωτικά. Σε ένα αντλιοστάσιο της Κρήτης τα χυτοσιδερένια πέδιλα αγκύρωσης των αντλιών και οι βίδες αγκύρωσής τους, εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 12 μήνες.

Λύσεις κατά της ηλεκτρόλυσης στο δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού μας:
Δακτύλιοι meruswater - back page      water - home page      water - back page
 Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr