ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην πραγματικότητα οι ποσότητες του νερού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πολύ περιορισμένες. Κι αυτό γιατί το 97% του νερού της γης βρίσκεται στους ωκεανούς και είναι αλμυρό. Μόνο ένα ποσοστό 2% είναι αποθηκευμένο ως φρέσκο νερό και βρίσκεται στις περιοχές των πάγων, στα χιονισμένα βουνά, στα ποτάμια, τις λίμνες και μέσα στη γη.
Το φρέσκο λοιπόν νερό που μένει για να καταναλώνουμε καθημερινά είναι περίπου 1%. Αυτό το 1% χρησιμοποιούμε για τη γεωργία, τη βιομηχανία αλλά και τις καθημερινές μας ανάγκες.

ΤΟ ΝΕΡΟ.........

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε έχει χαρακτηριστεί ως υδάτινος πλανήτης. Βλέποντας από το διάστημα, είναι το μπλε χρώμα του νερού και το άσπρο από τα φορτωμένα με υγρασία σύννεφα που κάνουν τη γη να ξεχωρίζει από τους άλλους πλανήτες.
Η έκταση της γης είναι 520 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από αυτά, τα 365 δηλαδή ένα ποσοστό 71%, καλύπτονται από νερό. Από αυτό το νερό το 97% είναι το νερό των ωκεανών το οποίο είναι αλμυρό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το νερό των ωκεανών όμως βοηθάειστη ρύθμιση του κλίματος του πλανήτη, διαλύει απόβλητα από τις δραστηριότητές μας (εργοστάσια κλπ) και βέβαια είναι ο μεγαλύτερος τόπος διαμονής και διαβίωσης πολλών  ζωντανών οργανισμών του πλανήτη μας.
Μόνο ένα ποσοστό 2% είναι αποθηκευμένο ως φρέσκο νερό και βρίσκεται στις περιοχές των πάγων, στα χιονισμένα βουνά, στα ποτάμια, τις λίμνες και μέσα στη γη.
Το φρέσκο λοιπόν νερό που μένει για να καταναλώνουμε καθημερινά είναι περίπου 1%. Αυτό το 1% χρησιμοποιούμε για τη γεωργία, τη βιομηχανία αλλά και τις καθημερινές μας ανάγκες.

ΤΟ ΝΕΡΟ..........

Αποτελεί το κύριο συστατικό των οργανισμών του πλανήτη μας. Το 60% του βάρους ενός δέντρου αντιστοιχεί σε νερό, ενώ στα περισσότερα ζώα και φυτά το 65%  είναι νερό.  Καθένας μας χρειάζεται καθημερινά κάποιες ποσότητες νερού για να ζήσει. Πολύ μεγάλες όμως ποσότητες χρειάζονταιγια να έχουμε την τροφή μας ή για να ικανοποιήσουμε άλλες ανάγκες μας.
Τα γλυκά ή φρέσκα ή εσωτερικά νερά είναι πολύ σπουδαία για τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Η έλλειψη του νερού σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας είναι υπεύθυνη για το θάνατο πολλών συνανθρώπων μας, γιατί στην έλλειψη του νερού οφείλεται η αδυναμία παραγωγής τροφίμων.
Στην πραγματικότητα ζωή χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Άνθρωπος

66%

Κότα

75%

Ελέφαντας

70%

Ντομάτα

95%

http://www.webshots.com/

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βρίσκεται παντού. Σε κάθε περιοχή του πλανήτη, όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει και νερό. Ακόμα και στους πιο ξερούς αμμόλοφους των ερήμων υπάρχει κάποια ποσότητα νερού προσκολλημένη στις επιφάνειες των κόκων της άμμου. Το συναντάμε σε τρεις μορφές. Το βρίσκουμε δηλαδή σε στερεή μορφή (πάγος), σε υγρή (νερό) και σε αέρια μορφή (υδρατμοί).
Το νερό είναι κοινή περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκει σε κάποιον αλλά είναι διαθέσιμο για τον καθένα στην πηγή του. Είναι δηλαδή κοινό αγαθό. Είναι πολύ φθηνό. Επειδή είναι κοινό αγαθό  σημαίνει ότι δεν κοστίζει. Το κόστος είναι αποτέλεσμα των εξόδων που γίνονται για τη συλλογή του νερού, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή του. Χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε άλλο αγαθό. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση του νερού έχει αυξηθεί λόγω της  τεχνολογικής εξέτασης και της αύξησης του πληθυσμού. Το περισσότερο νερό καταναλώνεται στις γεωργικές καλλιέργειες. Δεύτερη σε κατανάλωση είναι η βιομηχανία και Τρίτη στη σειρά η κατανάλωση στα σπίτια.

ΓΕΩΡΓΙΑ

69%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

23%

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

8%

http://www.webshots.com/

ΡΥΠΑΝΣΗ

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν σαν αποτέλεσμα τη ρύπανση του νερού. Ουσίες που ρυπαίνουν το νερό είναι διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί, τα απόβλητα των εργοστασίων, τα ραδιενεργά υλικά, τα απορρίματα  και άλλα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η συνεχής ζήτηση νερού κατάλληλης ποιότητας,  η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, η αύξηση των πηγών ρύπανσης  δημιουργούν πολλά και μεγάλα προβλήματα. Η σωστή διαχείριση του νερού μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Στόχοι της διαχείρισης αυτής είναι η εξασφάλιση νερού (σε ποσότητα αλλά και ποιότητα) και η προστασία του νερού από τη ρύπανση.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ωκεανοί 

97,2%

Παγόβουνα/χιόνια

2,38%

Υπόγεια νερά

0,397%

Επιφανειακό νερό

0,022%

Ατμόσφαιρα

0,001%water - back page      water - home page      water - back page
 Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr