ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το νερό είναι η ύλη που η βιομηχανία χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη για την παραγωγή αγαθών.  Γι αυτό και τα περισσότερα εργοστάσια χτίζονται εκεί όπου υπάρχει νερό. Παγκόσμια η βιομηχανία καταναλώνει το 23% της συνολικής ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται ανάλογα με το βαθμό βιομηχανικής ανάπτυξης διαφόρων περιοχών.

Στην Ευρώπη η βιομηχανία καταναλώνει το 55% της συνολικής ζήτησης νερού ενώ η Βόρεια και Κεντρική Αμερική 42%, η Αφρική 4%, η Ασία 8% και η Νότια Αμερική22%. Καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες βιομηχανοποιούνται, οι απαιτήσεις τους σε νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες, για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις και για την κατεργασία των πρώτων υλών αυξάνεται ραγδαία. 

Με  το νερό διώχνονται όλα τα απόβλητα  των εργοστασίων, τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, και τα οποία απόβλητα ρυπαίνουν όλο τον πλανήτη. Επίσης τα αέρια που βγαίνουν από τις καμινάδες των εργοστασίων μολύνουν τα νερά. Τα αέρια δηλαδή και οι καπνοί περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες με τη βροχή πέφτουν στη γη και καταστρέφουν τα φυτά και το έδαφος. Η βροχή αυτή λέγεται όξινη βροχή. Για τους λόγους αυτούς τα εργοστάσια πρέπει να τοποθετούν ειδικά φίλτρα στις καμινάδες για τα αέρια και να καθαρίζουν τα απόβλητα πριν τα ρίξουν στα νερά.

Μεγάλη χρήση νερού γίνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν απαιτεί την αφαίρεση νερού από ένα ποτάμι, μια λίμνη κλπ. Αυτό που απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού είναι η παραγωγή των αγαθών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η παραγωγή ενός κιλού χαρτιού μπορεί να απαιτήσει μέχρι 700 κιλά νερό, ενώ η παραγωγή 1 τόνου ατσαλιού μπορεί να απαιτήσει μέχρι και 280 τόνους νερού.

Στη βιομηχανία, μόνο ένα μικρό μέρος καταναλώνεται. Στην πραγματικότητα  οι μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιούνται σα μέσο σε άλλα στάδια. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο κονσερβοποιίας χρησιμοποιεί το νερό για να καθαρίσει το προϊόν και τις κονσέρβες, να κρυώσει τους φούρνους, να βράσει το προϊόν, να απομακρύνει τα απόβλητα.

Το περισσότερο νερό είτε ανακυκλώνεται για άλλη χρήση, είτε επιστρέφει στη φύση. Σε αντίθεση με το νερό που χρησιμοποιείται στη γεωργία, μόνο ένα μικρό τμήμα του νερού που χρησιμοποιείται, καταναλώνεται πλήρως.water - back page      water - home page      water - back page
 Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr